Pan Włodzimierz ze Zgierza wybrał model szklarni z wygiętym dachem Supreme o powierzchni 11,5m2